Duurzame energie in Overijssel

Het eerste Groengas-vulpunt in de provincie Overijssel is in gebruik genomen. Het vulpunt is het eerste in een geplande reeks van tien. Groengas wordt gemaakt van biogas, dat wordt verkregen uit GFT-afval, rioolwater en mestvergisting.

Gedeputeerde Van Hijum van de provincie Overijssel kwam er aan te pas om het vulpunt in gebruik te nemen. Provincie Overijssel streeft er naar om in 2020 twintig procent van de totale energiebehoefte van de provincie in de vullen met behulp van duurzame energiebronnen. Daartoe is onder andere het Energiefonds Overijssel opgezet. In 2014 heeft Energiefonds Overijssel de aanvraag van Groengas-exploitant OrangeGas voor de bouw van nieuwe Groengas-tankstations goedgekeurd. 
“Groengas geeft autorijders de gelegenheid om schoner te rijden. Met de opening van het eerste Groengas-tankstation is de provincie goed op weg naar deze doelstelling” aldus Bas-Jan Blom, directeur Energiefonds Overijssel. De focus van Energiefonds Overijssel ligt op projecten die een goede kans hebben om op korte tot middellange termijn deze doelstelling te realiseren.