ECN: biobrandstof kan goedkoper

De productie van duurzame biobrandstoffen uit biomassa kan 10 tot 15 cent per liter goedkoper. Met het drukken van de productiekosten komt een reële concurrentieslag met fossiele brandstoffen dichterbij. De technologie waarmee de kosten kunnen worden getemperd, is ontwikkeld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten.

 

De instelling wordt ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu. Het ECN heeft de techniek gepatenteerd. Het centrum wil de technologie verder ontwikkelen in samenwerking met bioraffinaderijen en proeffabrieken. De huidige bio-ethanol, dat nu tot 5 procent bij fossiele benzine aan de pomp wordt bijgemengd, wordt geproduceerd uit het eetbare deel van biomassa, zoals maïs. Deze aanpak geldt als minder duurzaam omdat het zorgt voor verdringing van voedsel en schaarse landbouwgrond.

Ingewikkeld

Met de uitvinding van ECN kunnen biobrandstoffen worden gemaakt uit niet eetbare delen van biomassa, zoals maïsstengels of tarwestro. Dat levert meer CO2-besparing op dan de huidige bio-ethanol en geeft bovendien geen verdringingseffect. De productie is echter technisch ingewikkelder en duurder. Daardoor zijn deze biobrandstoffen zonder subsidie economisch gezien nog niet rendabel. De verwachting is echter dat wereldwijd in 2018 al ruim 9 miljard liter aan tweede generatie biobrandstoffen geproduceerd zal worden, zo heeft het Internationaal Energie Agentschap berekend.