‘Een absurde beslissing van de rechter’

Bij BETA heerst onbegrip over het besluit van de rechter toe te staan dat andere partijen dan tankstations elektrische laadpalen langs snelwegen kunnen exploiteren. “Ik vind dit absurd”, zegt voorzitter Petra van Stijn.

Plug-in hybride elektrische auto

Edsko Schuitema van BETA vertelt betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen over het openbreken van de exploitatie van rijkswegtankstations. “Daar is de nieuwe veilingregeling uitgekomen”, aldus Schuitema. “De overheid handelt nu niet naar de geest van de nieuwe afspraken. Concessiehouders betalen op een veiling, en ook door de jaarlijkse huur, een hoge prijs voor het exploiteren van rijkswegstations. Het gaat om een netwerk van circa 250 locaties die energie voor het wegverkeer mogen leveren. De overheid dreigde destijds met extra pompstations op de verzorgingsplaatsen. Zo voerde de overheid de druk op om tot het openbreken van de oude regeling te komen. Cruciaal is natuurlijk dat je van tevoren weet hoe groot het netwerk de komende decennia zal zijn. Die extra pompen op verzorgingsplaatsen zijn toen van tafel gegaan.”

 

Schuitema stelt dat zo’n 250 locaties langs de rijkswegen het alleenrecht op energie voor motorvoertuigen hebben. “Dan lijkt het mij duidelijk dat zoiets geldt voor allerlei vormen van energie waarop het wegverkeer gaat rijden. Het lijkt nu op een woordspelletje dat tankstations het alleenrecht hebben op fossiele brandstoffen. Daar valt elektriciteit niet onder, aldus de overheid. En dat vindt de rechter ook. Ik vind deze opstelling van de overheid niet betrouwbaar, en niet redelijk.”

Zie ook: Geen belemmering voor plaatsen laadpalen