'Einde gebruik fossiele energie in zicht'

De technieken voor duurzame energie ontwikkelen zich volgens Greenpeace zo snel dat de samenleving over 35 jaar volledig afscheid kunnen nemen van fossiele energie zoals kolen, gas en olie. De organisatie geeft dat aan in de nieuwe versie van zijn energiescenario Energy (r)evolution. De Volkskrant schrijft daar over.

IMG_0161-150x150

In 2050 de samenleving volledig zijn omgeschakeld naar energiebronnen als wind en zon, biomassa en aardwarmte. Die omslag gaat volgens de organisatie niet ten koste van de economie: alleen al de industrie rond zonnepanelen en zonne-energie kan in 2050 meer banen opleveren dan de kolenindustrie nu genereert. De eerste versie van het rapport Energy (r)evolution verscheen tien jaar geleden. De scenariostudies van de milieuorganisatie worden volgens de krant door de meeste experts en organisaties serieus genomen, ‘ondermeer omdat ze tot dusver de opmars van duurzame energie beter hebben voorspeld dan vooruitzichten van andere energie-denktanks’.

Duurzaam

Tien jaar geleden ging Greenpeace er vanuit dat de helft van de benodigde energie in 2050 op de wereld duurzaam zou kunnen worden opgewekt. Het huidige scenario wordt volgens de organisatie mogelijk, schrijft de krant, ‘doordat de kosten voor zonne- en windenergie sterker zijn gedaald dan verwacht en doordat de technologie verder is ontwikkeld dan in 2005 voor mogelijk werd gehouden’.