‘Energietransitie biedt bedreigingen, maar tankstation ook unieke kansen’

Tankstations in transitie

De Nederlandse tankstations staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De snelle groei van het aantal elektrische voertuigen dwingt de tankstationbranche na te denken over de nieuwe vormen van mobiliteit. De energietransitie levert tanklocaties bedreigingen op, maar biedt ook unieke kansen. Vooral voor de ondernemer die wil ondernémen ligt er een mooie toekomst.

Dit kan worden opgemaakt uit het rapport ‘Tankstations in transitie’ dat in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) door Berenschot werd gemaakt en dat woensdag tijdens een bijeenkomst bij Total-tankstation Jongeneel in Den Haag werd gepresenteerd. In het rapport schetst Berenschot een toekomstbeeld voor de tankstations in Nederland richting 2035. Het onderzoeksbureau signaleert dat er de komende jaren niet alleen veel verandert op het gebied van mobiliteit, maar zeker ook op het gebied van de verkoop onderweg van eten en drinken. Dit zijn veranderingen die een grote impact op de sector zullen hebben.

Unieke locatie
Deze veranderingen hoeven niet als bedreigend te worden gezien, ze bieden de tankstations volgens Berenschot zeker ook volop kansen. Een onderscheidend punt voor tankstations, is hun veelal unieke locatie. Consumenten die onderweg op zoek zijn naar gemak, onthaasting en beleving kunnen niet alleen van de retail op tankstations gebruik maken, de locaties zullen ook steeds meer worden ingezet als ‘pleisterplaats’ met talloze services. De kleinere bemande stations in steden en dorpen zijn ideaal voor een in de buurt verdwijnend winkelaanbod. Brancheorganisatie BETA en de VNPI roepen lokale en regionale overheden nadrukkelijk op in gesprek te gaan om samen deze kansen te benutten.

Afname verkoop energie
De omzet die tankstations de komende 15 jaar uit de verkoop van brandstoffen haalt, zal volgens Berenschot sterk afnemen door de groei van het aantal elektrische auto’s. Het is hierbij de vraag of tankstations deze ‘dip’ kunnen invullen aangezien elektrische auto’s niet per se naar een tankstation hoeven om op te laden. Dit kan immers thuis, op het werk of bij andere aanbieders zoals wegrestaurants, hotels en winkelcentra aan de snelweg. Niettemin blijven tankstations een speler van belang als het gaat om de verkoop van energie voor mobiliteit, aldus Berenschot. Naast een aanbod van snelladers, kunnen tankstations ook een prominente rol spelen in het aanbod van ‘groene’ brandstoffen en waterstof. De vraag naar deze energiebronnen zal de komende jaren fors toenemen en tankstations zijn, aldus Berenschot, gezien hun spreiding en bekendheid met veiligheidseisen hiervoor ‘logische locaties’.

Retail
De komende jaren zal de verkoop van eten en drinken onderweg voor de tankstations nog veel belangrijker worden. Niet alleen zullen ontwikkelingen in de horeca ook in een groeiend aantal tankstations te vinden zijn, daarnaast zullen er de komende jaren volop partnerschappen worden gesloten met bekende internationale formules. Tankstations worden energie- en servicehubs met een zeer breed gamma aan gemaksproducten en diensten, zoals pakketservice. Volgens Berenschot zoekt de consument naar beleving en service en tankstations zijn bij uitstek de locatie die op dit punt het verschil met andere outlets kunnen maken. De consument heeft de voorkeur voor persoonlijk contact en is bereid voor beleving en ervaring te betalen. Niet alleen de steeds groter worden tankshops, maar ook digitalisering biedt volop kansen om het aanbod van tankststions verder te flexibiliseren en personaliseren, aldus Berenschot.

Ondernemerschap
Tankstations blijven hun functie als ‘pleisterplaats’ onderweg goed benutten, of versterken die functie zelfs. De behoefte om onderweg van diensten gebruik te maken, komt voort uit de toename van het flexwerken. Volgens Berenschot zullen echter alleen de tankstations die de locatie hebben om zich te ontwikkelen als cruciale schakel in het mobiliteitssysteem op termijn winstgevend blijven. De energietransitie vraagt om sterk ondernemerschap. meer dan ooit wordt het voor tankstations belangrijk om te onderzoeken wie de potentiële doelgroepen zijn en waarom zij zouden (terug)komen om van de diensten van de locatie gebruik te maken. Ondernemers zullen hiervoor flink moeten investeren. Het totale aantal tankstations zal de komende jaren verder dalen. Onbemande tankstations hebben voorlopig nog een goede toekomst omdat hier brandstoffen tegen een lagere prijs worden verkocht. Onder onbemande tankstations met een ongunstige ligging zal mogelijk een shake out gaan plaatsvinden. Tankstations die in onvoldoende mate passen in een toekomst waarin de verkoop van energie van secundair belang is, gaan het lastig krijgen, zo concludeert Berenschot.

Op de foto v.l.n.r.: Stephanie Wagenaar (onderzoeker Berenschot), Wouter Metzlar (Berenschot), Erik Klooster (directeur VNPI), Ewout Klok (voorzitter BETA), Floor Vermeulen (gedeputeerde Verkeer en Vervoer provincie Zuid-Holland) en Geert Houbrechts (directeur retail Total) bij de presentatie van het rapport ‘Tankstations in transitie’.

In de komende maart-uitgave van Pompshop meer achtergronden en conclusies uit het rapport ‘Tankstations in transitie’