Erepodium voor Van Staveren

Naar het oordeel van klanten van Shell, vult exploitant van tankstations N. van Staveren BV op een drietal stations het begrip ‘gastvrijheid’ het beste in. De Shell stations in Steenwijk, in Emmeloord en op Urk werden door klanten op dit onderdeel beoordeeld als de nummers één, twee en drie over het afgelopen eerste kwartaal van dit jaar.

Shell  

Shell heeft het in een persbericht in dit verband over ‘een unicum’, dat drie stations van dezelfde exploitant alle drie tegelijk op het erepodium staan. Directeur Jitha van Staveren wijst in het bericht nadrukkelijk naar de teams van de drie stations. ‘De servicemedewerkers, stationsmanagers en retailmanager’ hebben een ‘mooie score’ gerealiseerd ‘waar ik heel trots op ben’.

Onderdelen

Shell stelt per kwartaal de PMTDR-ranglijst vast. PMTDR staat voor ‘People Make The Difference Real’. Tankstations van Shell in Nederland worden door klanten beoordeeld op verschillende onderdelen met gastvrijheid ‘als belangrijkste’. Om de score per station te beoordelen wordt de ‘net promoter score (NPS)’ toegepast. ‘Een nauwkeurige meting op basis van klanttevredenheid in combinatie met vele andere factoren zoals verkoopvolume van brandstof en smeermiddelenverkoop’, aldus een persbericht van Van Staveren.