EVO ziet dieselprijs vooral stijgen

Bedrijven in het beroepsgoederenverkeer hebben de dieselprijs de afgelopen tien jaar met 74 procent zien stijgen. Mede hierdoor is voor Nederlandse transporteurs het goederenvervoer over de weg aanzienlijk duurder geworden. Dat meldt verladersorganisatie EVO op basis van eigen onderzoek.

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, inventariseert ieder jaar de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Leden van EVO onderhandelen op basis van dit onderzoek met transportondernemingen over het vervoer van hun goederen.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die hun goederen met vrachtauto’s laten vervoeren, de vervoerkosten ook dit jaar zagen stijgen. Een bedrijf dat goederen laat vervoeren in vrachtauto’s van 6 ton die jaarlijks 100.000 kilometer afleggen, is nu 2,2 procent duurder uit dan in oktober 2012. Bedrijven die kiezen voor grotere vrachtauto’s (23 ton) die eveneens 100.000 kilometer afleggen, kregen te maken met een kostenstijging van 2,6 procent.

Brandstofkosten

De prijsstijging in het afgelopen jaar komt deels voort uit stijgende verzekeringspremies en rentekosten. De grootste uitgaven blijven loon- en brandstofkosten; bij een vrachtauto met 23 ton laadvermogen bedragen deze kosten respectievelijk 38 en 30 procent van de totale uitgaven. Uit het onderzoek van EVO blijkt dat de gemiddelde dieselprijs het afgelopen jaar steeg: van 122,26 naar 124,10 eurocent. De afgelopen tien jaar is diesel 74 procent duurder geworden. Toen EVO eenzelfde onderzoek uitvoerde in 2004, bedroeg de dieselprijs 81,51 eurocent.