Extra koud LNG bij vernieuwd PitPoint.LNG-station Zwolle

PitPoint Zwolle

PitPoint.LNG heeft aan de Kleefstraat in Zwolle haar volledig vernieuwde LNG-station geopend. Om aan de toenemende vraag naar LNG te kunnen voldoen, beschikt de tanklocatie over de nieuwste innovaties en vier keer zoveel LNG-opslag als voorheen. Ook kan er extra koud LNG worden getankt.

Het Zwolse LNG-station geldt als het allereerste en daarmee oudste openbare LNG-station van Nederland. De nieuwe tanklocatie is 24/7 toegankelijk en voorzien van twee LNG-pompen met daarbij drie opstelplaatsen voor trucks rijdend op LNG. De LNG-pompen beschikken over een optie voor extra koud LNG. Daarbij beschikt de digitale pompdisplay over tankinstructies in elf talen om ook internationale transporteurs van de juiste instructies te kunnen voorzien. Steeds meer transporteurs maken de overstap naar LNG uit oogpunt van het milieu en als gevolg van financiële voordelen, zoals de LNG-stimuleringsregeling die begin dit jaar van kracht is gegaan. Het LNG-station in Zwolle is het enige LNG-station in Overijssel en daarmee logistiek gezien een belangrijk station. Door de grotere LNG-opslagtank en een extra LNG-pomp hoeven chauffeurs nu niet meer op elkaar te wachten, maar kunnen ze tegelijkertijd terecht.

Volgens planning
“We zijn heel blij dat we ondanks de coronacrisis dit station volgens planning operationeel hebben gekregen”, licht Joost de Ruijter van PitPoint.LNG toe. “Onze klanten hebben een grote bijdrage geleverd, door samen met ons het station te testen voor verdere optimalisatie. We zijn erg blij met zo’n trouwe en enthousiaste klantenkring. Alle chauffeurs die mee hebben geholpen en ons van feedback hebben voorzien zou ik via deze weg hartelijk willen bedanken!”
PitPoint.LNG denkt door de upgrade van het station in Zwolle beter op de vraag naar LNG te kunnen inspelen, zodat meer transporteurs de overstap naar LNG gaan maken.