Geen belemmering voor plaatsen laadpalen

Voor minister Melanie Schultz (foto) van Infrastructuur staat het licht op groen. De rechter heeft het bezwaar van tafel geveegd tegen de aanleg van een reeks laadpalen voor elektrische auto’s. Een aantal exploitanten van tankstations aan rijkswegen protesteerde met het voeren van een kort geding tegen de vergunning voor de bouw van de palen, afgegeven door het ministerie.Minister Schultz v Haegen

 

De rechtbank in Den Haag erkent weliswaar dat de pomphouders een deal hebben met de overheid, als het gaat om het leveren van brandstof aan het wegverkeer. De rechter vindt echter dat die afspraak betrekking heeft op brandstoffen als benzine en diesel. En niet op elektriciteit als brandstof.

Fastned

De rechter meent ook dat de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals elektrisch rijden niet afhankelijk mag zijn van de medewerking van exploitanten van tankstations. De rechter liet bovendien in het bepalen van zijn oordeel meewegen dat vrijwel geen van de zittende exploitanten van tankstations aan snelwegen initiatief heeft getoond om zelf aan de slag te gaan met snellaadpalen. De vergunning is verleend aan het Nederlandse bedrijf Fastned. De onderneming heeft inmiddels een contract afgesloten met het Zwiterse ABB. Dat bedrijf gaat 200 laadpalen in ons land plaatsen.