GP Groot start op vier tankstations met verkoop van HVO20 diesel

12. GP Groot NXT

GP Groot is op vier van haar tanklocaties in Nederland gestart met de verkoop van HVO20, een hoogwaardige dieselbrandstof met minder CO2-uitstoot en minder luchtvervuiling.

HVO20 is een mengsel van 20 procent HVO en 80 procent fossiele diesel. HVO, een afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oil, is 100 procent duurzame, hernieuwbare diesel die geproduceerd wordt uit afval en residuen van plantaardige en dierlijke vetten zoals gebruikt frituurvet. Volgens GP Groot is het de goedkoopste en makkelijkste manier om de milieu- en klimaatprestaties van dieselvoertuigen direct te verbeteren. “Als GP Groot willen we door het aanbieden van minder milieu- en klimaatbelastende brandstoffen onze klanten helpen een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving”, licht directeur Pieter Talsma van GP Groot brandstoffen en oliehandel toe.

Logische opvolger

Volgens Talsma is de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het verbranden van HVO gelijk aan de hoeveelheid CO2 die opgeslagen was in de plantaardige en dierlijke vetten die dienden als grondstof voor HVO. “Het verbruik van HVO leidt dus niet tot een toename van CO2 in de atmosfeer. Voor ons is HVO20 een logische opvolger van de uit aardgas gemaakte dieselbrandstof GTL. Het heeft dezelfde positieve effecten op de luchtkwaliteit en een beduidend lagere klimaatbelasting; bovendien past de verkoop van een uit afvalstoffen gemaakte brandstof in onze bedrijfsvisie ‘van afval naar grondstoffen en energie’. Ons eigen wagenpark rijdt inmiddels ook op HVO20.”

Vier tankstations

HVO20 is verkrijgbaar bij de tankstations NXT Alkmaar, NXT Dronten, NXT Westzaan en Texaco Boekelermeer in Alkmaar. GP Groot brandstoffen en oliehandel levert HVO ook in bulk voor gebruik in thuistankinstallaties, van HVO-blends met fossiele diesel zoals HVO20 en HVO50 tot niet geblende 100% HVO. Het bedrijf uit Heiloo (NH) belevert en bevoorraadt ruim 50 bemande en onbemande Texaco-, Firezone-, Argos- en NXT-tankstations.