Grensmonitor: wetenschappelijk basis

Beta geeft zijn Grensmonitor een wetenschappelijk basis. De branchevereniging werkt samen met onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam aan een ‘zo valide mogelijke’ onderbouwing van de cijfers. De Grensmonitor is vorig jaar ontwikkeld om de positie van zelfstandig tankstationondernemers in grensregio’s in beeld te brengen. Zoals bekend staat die positie onder druk als gevolg van onder meer het accijnsbeleid op brandstoffen van de overheid. 

 

Beta werkt voor de Grensmonitor samen met dataverzamelaar Orange Peak Company (OPC). Het in de arm nemen van de Erasmus Universiteit moet het meetinstrument meer gewicht geven. ´“Omzetten worden natuurlijk beïnvloed door meerdere zaken. Politici verschuilen zich daar graag achter. Het is daarom belangrijk om de cijfers zo valide mogelijk te krijgen”, aldus Beta op de eigen site. Onderzoekers en medewerkers van de Erasmus Universiteit en van OPC gaan op dit onderdeel met elkaar samenwerken.