Grensverkeer is vooral tankverkeer

Tankstations in het Belgische gedeelte van de grensstreek trekken vooral klanten uit Nederland. Dat geldt ook voor tankstations in het Duitse gedeelte van de grensregio. Een steekproef, uitgevoerd op initiatief van BOVAG, laat zien dat 72 procent van de klanten van Belgische stations komt voorrijden in een auto met Nederlandse kentekens. Voor Duitse stations geldt een percentage van 76. Ten tijde van de steekproef werden er op Nederlandse stations, ook in de grensregio, 4 procent (Belgische) en 11 procent (Duitse) niet-Nederlandse nummerplaten geturfd.

De observaties werden uitgevoerd op donderdagochtend 12 september tussen 07.00 en 11.00 uur en op zaterdag 13 september tussen 11.00 en 15.00 uur. De steekproef werd uitgevoerd bij vijf pompen in Nederland met achtereenvolgens 460 (aan de Belgische grens) en 692 (aan de Duitse grens) tankbeurten; in België bij twee tankstations met 726 en bij drie Duitse pompen met 931 tankbeurten. Benzine is in Duitsland en in België als gevolg van het accijnsbeleid in die landen al snel minimaal 15 cent per liter goedkoper dan in Nederland.

 Maatregelen

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën gaf op Kamervragen aan dat zijn ministerie niet berekent wat de effecten in de grensregio’s zijn van een verdere verhoging van de brandstofaccijnzen. Voor alcohol en tabak zijn de effecten van accijnsverhogingen in de grensstreek wel berekend door Financiën. Op basis daarvan is besloten de accijnsverhoging op tabak (minimaal) een jaar uit te stellen. Op 1 januari gaat, zoals is aangegeven in het regeerakkoord, de accijns op diesel met 3 cent per liter en op lpg met 7 cent omhoog, bovenop de inflatiecorrectie voor alle brandstofaccijnzen en de btw die daarover berekend wordt. Een liter benzine wordt als gevolg van de maatregelen zo’n 2 cent duurder aan de pomp, diesel circa 5 cent en lpg ongeveer 9 cent.

Harmonisatie

BOVAG wil de weglekeffecten van de hogere brandstofprijzen na 1 januari ‘zo nauwkeurig mogelijk’ in beeld brengen. De organisatie gaat die berekeningen inzetten in de strijd om de accijnsverhogingen van tafel te krijgen. De organisatie wil het kabinet eveneens bewegen om de automatische jaarlijkse indexatie van accijnzen te laten vallen. En BOVAG blijft zich naar eigen zeggen sterk maken voor een Europese harmonisatie van accijnzen in het algemeen en voor een afstemming met de Belgen en Duitsers in het bijzonder.