Groen licht in Almelo

De Raad van State heeft het bezwaar van de hand gewezen, dat werd aangevoerd tegen de activiteiten van het OrangeGas-station aan de Veldkampsweg in Almelo.

 

Het protest werd ingediend door het bedrijf Twentepoort, exploitant van een tankstation aan de Henriette Roland Holstlaan. Namens Twentepoort werd aangevoerd dat het bestemmingsplan geen tankstation aan de Veldkampsweg toelaat. Het gemeentebestuur van Almelo verleende voor het exploiteren van het station reeds een vergunning.

Het gaat om een onbemand station aan de Veldkampsweg waar groengas wordt geleverd, een duurzaam geproduceerde brandstof met volgens de Raad van State ‘de kwaliteit van aardgas’ en ‘beter dan biogas’. Naar het oordeel van het rechtscollege mag het gemeentebestuur van het bestemmingsplan afwijken wanneer de omgeving daar nauwelijks hinder van ondervindt. De Raad constateert dat er dagelijks ‘niet meer dan 25 klanten’ worden verwacht. ‘Dat is een beperkte markt en daarom ligt verkeershinder en andere overlast op de Veldkampsweg niet voor de hand’, vindt de Raad van State. (archieffoto)