Groningen krijgt ‘smart hub’ met laadplein voor e-trucks

Greenpoint hub Groningen

Op bedrijventerrein Westpoort aan de A7 ten westen van Groningen gaat Greenpoint een laadplein realiseren voor het snelladen van e-trucks.

Daarnaast komt er een tankstation met HVO-dieselbrandstof en is er de ambitie om op de locatie in Groningen op korte termijn ook waterstof aan te bieden. De hub heeft als doel om vervoersstromen uit de regio te verzamelen, te combineren en deze vervolgens emissieloos met elektrische trucks naar de binnenstad te brengen. Volgens de initiatiefnemers pakt het project in één ontwikkeling drie problemen efficiënt aan. Zo wordt er bijgedragen aan de verduurzamingsdoelen van de regio, is er een optimalisatie van lokale logistieke bewegingen en verhoogt het de leefbaarheid in de binnenstad. Ook draagt het project bij aan de ambitie van de provincie Groningen om de logistiek in 2035 te verduurzamen. De Zero Emission Shared Smart Hub (ZESS Hub) is hierin een eerste stap, waarbij wordt gefocust op de ‘last-mile’, maar draagt daarnaast bij aan de verduurzaming van de rest van de logistieke keten in de regio door HVO-diesel aan te bieden.

Duurzame alternatieven
Greenpoint clean energy hubs, een initiatief van de Van Kessel Groep uit Milheeze, richten zich op de transitie van fossiele naar duurzame mobiliteit. Op logistieke knooppunten door Nederland bouwt Van Kessel Greenpoint clean energy hubs met conventionele brandstoffen én duurzame alternatieven zoals HVO hernieuwbare diesel, TRAXX diesel, HVO, LNG, CNG, elektrisch laden en waterstof. De Van Kessel Groep is ruim honderd jaar actief in de verkoop en distributie van (duurzame) brandstoffen en smeermiddelen en exploitant van veertig tankstations in Zuid-Nederland. Onder de merknaam Greenpoint heeft het een netwerk van veertien clean energy tankstations met schone brandstoffen. Daarnaast verzorgt het de realisatie van laadpalen bij bedrijven.