H2 Platform: ontzie emissievrije auto bij maatregelen stikstofbeleid

Waterstof tankstation

Het H2 Platform roept het Kabinet op om bij de op stapel staande maatregelen rond de stikstofproblematiek het emissievrije vervoer te ontzien. Vervoer op basis van elektriciteit uit bijvoorbeeld brandstofcellen (waterstof) biedt volgens het H2 Platform juist een oplossing voor de problematiek.

Deze week heeft de commissie Remkes haar plannen voor de aanpak van de stikstofproblematiek gepresenteerd. De voorstellen van de Commissie Remkes richten zich mede op de mobiliteitssector. Volgens het H2 Platform zijn veel op het verkeer gerichte maatregelen generiek, terwijl het aandeel emissievrije voertuigen sterk groeit. Deze voertuigen stoten noch CO2, noch NOx uit. Ze dragen dus niet bij aan de stikstofproblematiek en zijn juist een oplossing die steun verdient, aldus het H2 Platform. Het feit dat voertuigen die elektrisch-, batterij- of waterstofaangedreven zijn geen stikstofemissies hebben, heeft volgens het H2 Platform tot nu in het beleid slechts een beperkte rol gespeeld. Nu duizenden projecten stil dreigen te vallen door de te hoge stikstofuitstoot in ons land, is er genoeg reden om het beleid opnieuw te beschouwen, aldus het H2 Platform.

Schone voertuigen ontzien
Het platform pleit ervoor schone voertuigen bij verkeersmaatregelen omwille van de reductie van de stikstofemissie waar mogelijk te ontzien. Ook vraagt het platform om bij het verminderen van de maximumsnelheid te kijken of binnen de voorwaarde van verkeersveiligheid een uitzondering kan worden gemaakt voor emissievrije voertuigen. Ook pleit het platform in opvolging van de bestaande Zero Emissie convenanten ervoor om op enkele plaatsen louter emissievrije voertuigen toe te laten. Als voorbeeld noemt het platform taxi’s en bussen die hierbij ook nog eens de introductie van die voertuigen versnellen. Daarnaast roept het H2 Platform het kabinet op om te kijken of de fiscale regelingen voor emissieloos vervoer versterkt moeten worden.

Samenwerkingsverband
Het H2 Platform is een samenwerkingsverband tussen organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof. Het platform ziet waterstof als één van de meest levensvatbare opties voor het verduurzamen van de energievoorziening, de (chemische) industrie en de mobiliteit.