In steden wint ov het van de auto

Het openbaar vervoer en de fiets gelden in de steden voor vooral jongeren als een praktisch alternatief voor een eigen auto. Met name personen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar verplaatsen zich met behulp van het ov en het aloude rijwiel. Dat blijkt uit een bericht van het CBS. Het bureau signaleert dat er in de steden per 1000 jongeren 290 beschikken over een eigen auto.

Het bureau tekent hier bij aan dat in de stedelijke gebieden ook relatief veel jongeren wonen. Ons land telde op de eerste dag van dit jaar 7,9 miljoen personenauto’s. Het grootste deel (7,1 voertuigen) stond geregistreerd op naam van een persoon. Omgerekend, aldus het CBS, zijn er dat gemiddeld 420 auto’s per 1000 inwoners in Nederland. In de periode van 2000 tot en met 2013 groeide het aantal personenauto’s per 1000 inwoners met 18 procent, tot 420 in 2013. De rekenaars van het bureau gaan er vooralsnog vanuit dat dit aantal over 2014 gelijk zal blijven.