ING: optimisme onder MKB’ers

Ondernemers in het MKB zijn ‘licht positief’ over het ondernemersklimaat in ons land. Het is voor het eerst in drie jaar dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf optimistisch zijn over de ontwikkelingen in hun bedrijfstak. Dat meldt ING in het eigen OndernemersBericht. De bank doet periodiek onderzoek onder 1200 ondernemers in het MKB.

 

Het optimisme vertaalt zich nog niet direct in een hogere omzet en meer werkgelegenheid. Uit het onderzoek blijkt verder dat middelgrote bedrijven innovatiever zijn dan het kleinbedrijf. De grootste knelpunten die ondernemers ervaren op het gebied van innovatie zijn een gebrek aan tijd, de hoge kosten en het maken van een commerciële vertaalslag van innovatie binnen het bedrijf. Eén op de vijf ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat in de afgelopen twaalf maanden is verbeterd en bijna de helft van de ondervraagde ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat onveranderd is ten opzichte van een jaar geleden. Een derde is van mening dat het ondernemersklimaat is verslechterd. Voor de komende twaalf maanden zijn MKB-ondernemers beduidend optimistischer, aldus ING, 37 procent verwacht een verbetering van het ondernemersklimaat.

Profiteren

Ondernemers in de industrie en de groothandel zijn het meest positief over het ondernemingsklimaat. Dit zijn ook de sectoren die het eerst profiteren van een aantrekkende economie. Ondernemers die actief zijn in de horeca, detailhandel non-food, onderwijs en zorg zijn daarentegen nog pessimistisch. Zij zien voor de komende twaalf maanden nog geen verbetering van het ondernemersklimaat. Zowel de horeca als de detailhandel non-food zijn sterk afhankelijk van de binnenlandse bestedingen. Deze liggen nog altijd op een laag niveau. De sectoren onderwijs en zorg worden hard geraakt door bezuinigingen en hervormingen.