Internationale normen voor CNG- en LNG-tankstations vastgelegd

Geen naam

De ISO-normen voor CNG en LNG zijn Europees aanvaard en worden daarmee de nationale norm in 34 Europese landen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de Europese ambities naar een schoner transport, stelt NEN, dat in Nederland het normalisatieproces ondersteunt. 

De twee ISO-normen zijn een uitvloeisel van de Europese richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur van alternatieve brandstoffen (Richtlijn 2014/94/EU). Deze richtlijn verplicht tot technische specificaties die de interoperabiliteit van de infrastructuur van alternatieve brandstoffen moeten borgen. De exacte specificaties zijn door Europese organisaties voor normalisatie ingevuld.

Deze invulling heeft tot de twee ISO-normen geleid. Het betreft ISO 16923 voor het vullen met gecomprimeerd aardgas (CNG) en ISO 16924 voor het vullen met vloeibaar gemaakt aardgas (LNG).

Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen schoner (minder uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en CO2) en stiller bij verbranding in de motor. Voertuigen op aardgas dragen zodoende bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit en aan het Parijs Akkoord om klimaatverandering te beperken. Dat laatste kan worden versterkt, stelt NEN, indien gebruik wordt gemaakt van biomethaan, dat een hernieuwbaar gas is.