Ionity gaat komende vier jaar 5000 extra snelladers plaatsen

Ionity breidt uit

Ionity gaat zo’n 700 miljoen euro investeren om tegen 2025 in Europa meer dan vijfduizend extra snelladers te installeren.

Met de investering creëert de joint-venture, waarin Volkswagen met zijn merken Porsche en Audi een aandeel heeft, meer dan duizend locaties voor snelladen tot 350kW. Een nieuw flagshipconcept van Ionity en een ‘Plug & Charge-functie voor Audi e-tron-modellen moeten de oplaadervaring nog verder vergroten. De joint-venture gaat het aantal 350kW high-performance snelladers verhogen van meer dan vijftienhonderd nu tot ongeveer zevenduizend tegen 2025. Deze worden niet meer alleen langs snelwegen gebouwd, maar ook in de buurt van grote steden en langs drukke doorgaande routes. Hierdoor neemt ook het aantal laadlocaties flink toe, van net geen vierhonderd nu tot meer dan duizend over vier jaar.

Meer laders per locatie
Verder breidt Ionity bestaande laadlocaties waar veel vraag is naar snelladers uit met extra oplaadpunten. Toekomstige locaties worden standaard ontworpen met zes tot twaalf snelladers, wat de laad- en wachttijden voor gebruikers aanzienlijk moet verminderen. Daarnaast is Ionity van plan meer eigen grond te verwerven om laadlocaties te bouwen en te exploiteren. Door middel van overdekte laadpalen of complete laadfaciliteiten inclusief eetgelegenheden en winkels wil Ionity ook het comfort en de service tijdens het laden aanzienlijk verhogen. Ionity-laadpalen zijn verspreid over Europa te vinden in 24 landen. Alle Ionity -laadstations maken gebruik van volledig hernieuwbare energie, waardoor emissievrij en CO2-neutraal rijden mogelijk wordt.