'Jongeren kopen makkelijk tabak'

Jongeren kunnen ‘veel te makkelijk’ aan alcohol en sigaretten komen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Over de hele linie is volgens het onderzoek de naleving van de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol en tabak slechter dan het jaar ervoor. Van Rijn noemde de uitkomst ‘ronduit teleurstellend’. Als de cijfers bij herhaling van het onderzoek in 2016 geen verbetering laten zien, dan wil de bewindsman ‘extra maatregelen’ nemen.

   

Er wordt te weinig naar een ID gevraagd en als dat wel gebeurt, wordt er toch nog vaak alcohol geschonken of tabak verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. “Alcohol en roken onder de 18 is niet normaal. Dat vinden de verkopende partijen gelukkig zelf ook. Dus dat wil ik dan ook graag in de nalevingscijfers terugzien en niet alleen in het gebruik van het NIX18-logo op balie- en deurstickers”, aldus Van Rijn in een verklaring.

Handhaving

Het onderzoek naar de leeftijdsgrens voor alcohol is ook in 2011 en 2013 uitgevoerd. Voor tabak is een dergelijk onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Weliswaar is het aantal jongeren onder de 18 dat tabak koopt niet hoog, 4 procent van de 14/15- jarigen koopt nog wel tabaksproducten voor zichzelf of anderen, maar als zij dat doen, slagen ze er wel vaak in. Van Rijn zal met de NVWA een plan voor verscherpte handhaving opstellen om de pakkans bij de verkoop van tabak aan jongeren te vergroten. Als de cijfers bij herhaling van het onderzoek in 2016 geen verbetering laten zien, worden extra maatregelen genomen. In de tussentijd gaat Van Rijn ervoor zorgen dat de kennis over schadelijkheid van roken en meeroken beter landt bij mensen en vooral ouders. Dit kan volgens hem bijdragen aan het draagvlak voor eventuele extra maatregelen.