Kort geding om schadevergoeding

Een tweetal tankstationondernemers uit de grensstreek eist van de Staat der Nederlanden een vergoeding voor de gederfde omzet waarmee hun bedrijven sinds 1 januari 2014 zijn geconfronteerd. De eisers, ondernemers uit Kelpen-Oler (Limburg) en uit Aalten (Gelderland), menen juridisch hard te kunnen maken dat de omzetdalingen een direct gevolg zijn van het accijnsbeleid op brandstoffen van de overheid. Het kort geding dient op 20 januari 2015 voor de rechtbank in Den Haag. De rechter doet niet lang daarna uitspraak.

De ondernemers die in kort geding de Staat hebben aangeklaagd, eisen een voorlopige schadevergoeding voor het lenigen van directe nood. De eisers worden in hun opzet gesteund door de afgelopen najaar opgerichte Stichting Accijnsclaim Pomphouders.

Rechtspersoon

Stichting Accijnsclaim Pomphouders fungeert als rechtspersoon namens de pomphouders. De stichting is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties BOVAG en BETA en van onafhankelijke pomphouders. BETA nam afgelopen zomer het initiatief om via een juridisch traject te proberen een compensatieregeling in de wacht te slepen voor pomphouders die aantoonbaar zijn gedupeerd door het accijnsbeleid op brandstoffen.

Tweede Kamer

Tot aan afgelopen zomer werd er  veelvuldig en hartstochtelijk geprotesteerd tegen het accijnsbeleid van de staatssecretaris van Financiën. Met de protesten werd geprobeerd een meerderheid van de Tweede Kamer te doen inzien dat door het beleid van de bewindsman met name tankstationondernemers in de grensstreek met hun bedrijf zwaar in de knel waren gekomen. De meeste partijen zijn echter achter het beleid van de staatssecretaris blijven staan. Met een juridische procedure wordt nu geprobeerd pomphouders die in directe nood verkeren in de exploitatie van hun bedrijf, enige verlichting te geven in de vorm van een vergoeding van de schade die als gevolg van overheidsbeleid is geleden.