Kabinet ziet urgentie energietransitie, maar snelle actie is nodig

Elektrisch laden

Nederland ligt niet op koers om de klimaatdoelen te halen en daarom is er snelle actie nodig. Positief is dat er plannen zijn gepresenteerd die de energielasten beter betaalbaar moeten maken en dat er geld is gereserveerd waarmee netwerkbedrijven kunnen investeren.

Dat schrijft Netbeheer Nederland woensdag, naar aanleiding van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. De vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van ons land zegt heel blij te zijn met de voorgenomen maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens en kleine bedrijven te verzachten. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de eerdere oproep om te voorkomen dat deze winter een miljoen huishoudens worden afgesloten van gas en elektriciteit. “Energie is een eerste levensbehoefte en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn”, zegt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. “De prijzen zijn nu hoog en volgend jaar verwachten we dat ook de kosten voor netbeheer zullen toenemen, als gevolg van netverliezen en hoge inkoopkosten. We zien nu een stevig pakket aan maatregelen dat er echt voor kan zorgen dat het rampscenario van massale afsluitingen als gevolg van het niet kunnen betalen van de rekening wordt voorkomen. Voor een grote groep mensen worden de kosten hiermee beter te dragen. Daarbij verwelkomen we de maatregelen van het kabinet voor energiebesparing."

Niet op koers
Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte op Prinsjesdag bekend dat Nederland niet op koers ligt om de geplande CO2-reductie te behalen. Het kabinet streeft naar 55% emissiereductie in 2030. De huidige raming is dat we maximaal 50% gaan behalen. In de troonrede benadrukte de Koning dat de urgentie van de energietransitie om verschillende acties vraagt. Netbeheer Nederland heeft daarvoor eerder al zeven voorstellen voor overheidsingrepen gedaan.