Kamer stemt over motie totaalverbod verkoop tabak in tankstations

Tabaksverkoop

Als het aan een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ligt, wordt de verkoop van rookwaren vanuit tankstations op zeer korte termijn volledig aan banden gelegd. Over dit onderwerp werd donderdag in de Tweede Kamer een motie in stemming gebracht. Een Kamermeerderheid roept het kabinet op hierover afspraken te maken met de moederbedrijven.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de uitbreiding van het rookverbod met elektronische sigaretten. Daarin kwamen de regeringspartijen CDA en ChristenUnie met een motie waarin staat dat de staatssecretaris van Volksgezondheid de afbouw van tabaksverkoop vanuit tankstations naar nul gaat regelen. Volgens de krant kan het voorstel op een ruime kamermeerderheid rekenen. Zo zouden CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP de motie steunen. De tankstations in ons land zijn op dit moment druk bezig om te voldoen aan een vorige aanscherping van de wetgeving rond tabaksverkoop. Tankstations, webshops en drogisterijen moeten hun rookwaar vanaf 1 januari 2021 verplicht uit het zicht hebben. Sigaretten moeten worden afgeschermd en winkeliers kunnen zelf bepalen hoe ze dat gaan doen. Alleen voor tabakszaken wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen hun waar nog wel aan klanten tonen, maar niet meer in hun etalages.

Ondoordacht
BETA-voorzitter en tankstationhouder Ewout Klok uit Hoogeveen reageert in het AD woedend op de dreigende maatregelen om de verkoop van rookwaren vanuit de tankstations in 2021 volledig aan banden te leggen. Volgens Klok, die speekt van ‘rigoureuze en ondoordachte maatregelen’, gaat een totaalverbod voor tankstationeigenaren dramatische consequenties hebben. “Wanneer ik de grens oversteek, zie ik dat ze bij tankstations nog álles verkopen: van sigaren tot sterke alcoholische dranken als whisky en jenever”, aldus Klok in het AD. Volgens de ondernemer zijn tabaksverkopen niet alleen een zeer belangrijke inkomstenbron voor tankstationhouders, de branche heeft ook al vele vergaande maatregelen genomen om rookwaren op een verantwoorde manier vanuit de tankstations te verkopen. Als er een volledig verbod op de verkoop van rookwaren vanuit de tankstations komt, laat de overheid ondernemers dan ook ‘aan hun lot over’.

Preventie en bewustwording
Volgens Klok moet het kabinet meer investeren in preventie en bewustwording en moet er meer gehamerd worden op de verantwoordelijkheid van de koper. “Er is behoefte aan tabak en die behoefte kun je met dit verbod niet wegnemen.” De BETA-voorzitter roept Den Haag op om het plan eerst door een extern onderzoeksbureau te laten uitzoeken. “Anders komen ze er straks achter dat dit misschien toch niet zo’n goed idee was. En dan is het voor veel mensen al te laat. Deze maatregel is een rechtsongelijkheid voor pomphouders.”