Klok weer kandidaat bestuur Beta

Voormalig Beta-voorzitter Ewout Klok (foto) heeft opnieuw uitzicht op een plaats in het bestuur van de vereniging. Klok is een van de kandidaten die door het huidige bestuur zijn voorgedragen om verantwoordelijkheid te gaan dragen voor het beleid van de belangenvereniging. De ondernemer uit Hoogeveen was eerder voorzitter van juli 2005 tot juni 2012.

Tijdens de aanstaande jubileumversie van de algemene ledenvergadering van Beta worden drie bestuursleden uitgezwaaid en drie nieuwe door de achterban aangesteld. Beta bestaat dit jaar 25 jaar. De vereniging werd een kwart eeuw geleden opgericht door de eerder dit jaar plotseling overleden Edsko Schuitema. Om hem blijvend voor dat initiatief en voor zijn werk voor Beta te eren wordt tijdens de vergadering de Edsko Schuitema Award voor de zelfstandig tankstationondernemer geïntroduceerd.

 

Zittingsperiode

Voor Van Stijn wordt de alv de laatste die ze als voorzitter voor mag zitten. Zij treedt af wegens het verstrijken van haar zittingsperiode. Al eerder kondigde ze aan zich niet meer verkiesbaar te stellen. Ze volgde bij haar aantreden in 2012 Klok op. Ook aftredend en niet meer herkiesbaar zijn Frits Bakker en Dirk van Garderen. Behalve Klok zijn ook Annemarie van Wijk en Paulien Geerlings voorgedragen om bestuurszetels in te nemen. Wim van Gorsel en Antoine Meijer treden eveneens af omdat hun termijn is afgelopen. Zij hebben zich inmiddels herkiesbaar gesteld. Van Gorsel geldt als de beoogde nieuwe voorzitter.