Koning opent eerste bio-LNG installatie van Nederland

Bio-LNG Renewi Amsterdam Westpoort

Met een druk op de knop heeft koning Willem-Alexander donderdag de eerste bio-LNG installatie van Nederland in gebruik genomen. Initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zetten hiermee een volgende stap in de verduurzaming van zwaar wegtransport.

De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-LNG per jaar waarmee het de uitstoot van ruim 14,31 kiloton fossiele CO2 voorkomt. Dit is genoeg voor 13 miljoen wegkilometers. De bio-LNG installatie van Nordsol is gebouwd op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort. De drie initiatiefnemers hebben elk een eigen rol in de productie van de biobrandstof. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens verwerkt de recycler het afval en zet het in de eigen vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG. Shell levert deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations in Nederland.

Volgende stap
“Shell wil haar klanten helpen te verduurzamen en investeert volop in de energietransitie”, zegt president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland. “Hierbij werken we samen met partners, zoals Renewi en Nordsol. Bio-LNG is een volgende stap in het duurzamer maken van de transportsector. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten in de logistieke sector een schoner alternatief bieden, beginnend met zwaar wegvervoer en, op termijn, ook in de scheepvaart.”
De inzet van slimme, energie-efficiënte technologie vormt volgens Jerom van Roosmalen, CEO bij Nordsol, de basis voor een lokale, circulaire economie en een gezonde business case. “In Nederland staan ongeveer 260 ‘traditionele’ biogasinstallaties, waarvan de meeste geschikt te maken zijn voor de productie van bio-LNG. Met de technologie die is toegepast bij de biogasinstallatie van Renewi in Amsterdam kan ook bio-LNG op vele andere plaatsen in het land worden geproduceerd.”

Lagere uitstoot
Bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval en niet van fossiele bronnen. Hierdoor biedt bio-LNG de mogelijkheid om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Vergeleken met diesel heeft het een lagere uitstoot van stikstof en zorgt de schonere verbranding ervoor dat er nauwelijks fijnstof wordt uitgestoten. Daarbij kan bio-LNG worden gebruikt in bestaande LNG-motoren en kan voor opslag en distributie gebruik worden gemaakt van de groeiende  LNG-infrastructuur in Nederland en de rest van Europa.