Kwartaalcijfers liggen nu op tafel

De ambtenaren op het ministerie van Financiën kunnen aan de slag. Met het verstrijken van het eerste kwartaal, liggen de cijfers zo langzamerhand op tafel over het verloop van de omzet op vooral de stations in de grensstreek. De informatie waar de overheid mee aan de slag wil moet van het CBS komen, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Pomphouders en brancheorganisaties hebben inmiddels de eigen cijfers en de eigen statistieken uit de tas gehaald. In het veld wordt een direct verband gelegd tussen de jongste accijnsverhogingen en de omzetdalingen. Ondertussen voeren ondernemers en hun belangenclubs de druk op de overheid verder op. Inzet is het terugdraaien van de recente verhogingen dan wel het optuigen van een compensatieregeling voor omzetderving.

 

Grensstations in Nederland verkochten in maart ruim 35 procent minder diesel en bijna 22 procent minder LPG dan in maart 2013, geven Bovag en Nove aan in een gezamenlijk bericht. “Volgens de gegevens van 501 tankstations liep in heel Nederland vorige maand de afzet van brandstof nog verder terug dan in februari”, aldus beide organisaties. “Particulieren blijken in toenemende mate benzine in het buitenland te tanken. Internationale transporteurs laten het Nederlandse tankstation en zelfs hun eigen bedrijfspomp steeds vaker links liggen.” Eerder kwam brancheorganisatie Beta al met voorlopige cijfers. Waar het eerder leek dat de verliezen over februari, aldus Beta in een toelichting, niet verder zouden kunnen zakken, is ook in maart een recordverlies gehaald. ‘De overheid moet ingrijpen en wel snel!”

Accijnsportefeuille

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD, foto) van Financiën heeft nog niks gezegd over hoe het nou verder moet met het accijnsbeleid. Wiebes trad eerder dit jaar aan. Hij vond op zijn bureau niet alleen de accijnsportefeuille van zijn voorganger. Daar lag ook de afspraak met de Tweede Kamer om in de loop van mei met een eerste evaluatie van de accijnseffecten te komen. Die afspraak geldt ook voor Wiebes. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) baarde begin maart opzien met zijn mededeling dat hij de cijfers ‘niet kan geloven’ die het weglekeffect in de grensstreek in beeld willen brengen. De minister erkende weliswaar de concrete problemen waarin ondernemers met een tankstation in de regio’s aan de grens zich bevinden, maar zegt ook dat hij ‘vrijwel zeker weet’ dat de cijfers die belangenverenigingen aanvoeren ‘niet kunnen kloppen’. De bewindsman sprak zich over de kwestie uit in een politiek praatprogramma in schouwburg Amphion in Doetinchem. Het was voor het eerst dat de minister van Financiën zich in het openbaar uit liet over de problematiek in de grensstreek rond de brandstofaccijnzen.

Persvers beleid

Kamerlid Ed Groot namens de PvdA had vorige maand iets meer oog voor de realiteit. Groot was een van de gasten op een bijeenkomst van Bovag in Aalten. Het Kamerlid sprak tot de verzamelde pomphouders in de zaal, toen hij zei dat ‘uw ervaringen’ indruk op hem hadden gemaakt. “Het ministerie van Financiën blijft de effecten van het accijnsbeleid volgen, ook in de grensstreek. Als uit de cijfers blijkt dat het beleid pervers is, dan wordt het beleid herzien. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij de effecten van de recente accijnsverhogingen in mei gaat bestuderen. De cijfers waar op wordt gewacht, moeten geleverd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS beschikt pas in mei over de gegevens van het eerste kwartaal van dit jaar.” Groot herhaalde zijn tegemoetkoming, zij het met een slag om de arm: “Als blijkt dat u gelijk hebt, dan worden de maatregelen wellicht herzien.”