Lockdown zorgt voor toename gebruik elektrisch laden

Ionity

Oplaadstations voor elektrische voertuigen laten op dit moment in Europa een opvallende toename in het gebruik zien. Vooral na de start van de coronacrisis afgelopen maart en april wordt er door consument significant meer van laadstations gebruik gemaakt.

Dit bericht Ionity, het Europese oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen. Volgens Ionity heeft in Europa de aanhoudende coronapandemie geleid tot een verandering in het mobiliteitsgedrag. Hierdoor heeft de e-mobiliteitssector meer vaste voet aan de grond gekregen. Zo lijkt het er volgens Ionity op dat eigenaren van elektrische voertuigen deze tijdens de coronacrisis meer zijn gaan gebruiken. Ook is er meer vraag naar duurzame mobiliteit om zo emissievrij en koolstofneutraal te rijden. Dat openbaar vervoer zoals trein, vliegtuig of bus tijdens de pandemie niet de veiligste transportmiddelen blijken te zijn, speelt eveneens een rol. Verder wordt de toename van elektrisch laden vanaf dit voorjaar verklaard doordat meer landen de aankoop van elektrische voertuigen aanmoedigen door middel van incentives. Hoewel deze trends per regio kunnen verschillen, zegt Ionity de bevindingen te ondersteunen. Hierbij wijst het op de gestegen hoeveelheid kWh die er bij Ionity oplaadstations over heel Europa is verbruikt.

Effect opvallend
Het aantal registraties van BEV’s (volledig elektrische auto’s) en PHEV’s (plug-in hybridemodellen) noteerde al vóór de coronacrisi een stijgende lijn op het hele continent. Het effect van de lockdown is echter opvallend. “Blijkbaar heeft de pandemie mensen doen nadenken over de manier waarop we allemaal korte en lange afstanden afleggen”, zegt CEO Michael Hajesch van Ionity. “Niet alleen vanuit het oogpunt van de consument. Zo hebben de regeringen van verschillende Europese landen onlangs een reeks maatregelen genomen om de negatieve economische gevolgen van de pandemie aan te pakken, waaronder een tijdelijke verhoging van de subsidies voor elektrische en hybride voertuigen.”

Ionity werd opgericht in 2017 en is een joint venture van BMW Group, Mercedes-Benz AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group met Audi en Porsche. Het bedrijf dat geldt als Europa’s toonaangevende high-power charging netwerk, wil van lange afstanden met elektrische auto’s de nieuwe norm maken. Het bedrijf bouwt en exploiteert een high-power charging (HPC) netwerk langs de Europese snelwegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologie met een laadvermogen tot 350 kW. Elk Ionity-laadstation heeft gemiddeld vier laadpunten.