Maximale inzet voor millimeter terreinwinst

Beta moet zich momenteel maximaal inzetten om millimeters terreinwinst te kunnen boeken in de strijd voor meer aandacht voor de situatie van pomphouders in de grensstreken. De belangenorganisatie voor ondernemers met een tankstation meldt desgevraagd dat ze dagelijks wordt aangesproken door leden waarvan het klantenbestand aan het inzakken is. Pomphouders zien na de recente accijnsverhogingen hun klanten vooral doorrijden naar stations in Duitsland en België. Maar hoe meer de vereniging ook aandacht vraagt voor de actualiteit, hoe minder beslissers in politiek Den Haag geneigd lijken te zijn de situatie in ogenschouw te nemen.

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD) van Financiën is de eerst verantwoordelijke voor het accijnsbeleid. Beta en andere belangenorganisaties spreken de bewindsman aan op de concrete gevolgen van zijn beleid. Weekers ziet vooralsnog geen aanleiding om zich nu al te manifesteren naar aanleiding van de actuele situatie van pomphouders in de grensregio’s. Hij houdt vast aan zijn belofte om zich pas in de effecten van de recente verhogingen te verdiepen na zes maanden praktijkervaring.

Effecten

Vanuit de Tweede Kamer wordt er bij de bewindsman vooralsnog niet op aangedrongen om zich nader uit te spreken over de effecten van zijn accijnsbeleid. Een meerderheid in de Kamer heeft zich immers direct of indirect verbonden aan afspraken op kabinetsniveau. Alleen de PVV heeft naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf over het accijns-op-brandstoffen-beleid schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Compensatie

Beta dringt in Den Haag al enige tijd aan op de invoering van een compensatieregeling. Met zo’n tijdelijke maatregel zouden ondernemers in staat kunnen worden gesteld om zich met hun bedrijf te wapenen tegen de nieuwe verhoudingen op de markt in vooral de grensregio’s. De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer verklaard voor zo’n regeling geen mogelijkheid te zien. EU-regels zouden deze vorm van steunverlening niet toestaan. Volgens een woordvoerder van Beta is deze mededeling ‘aantoonbaar niet juist’. Kamerleden zouden zich daar van bewust zijn, zonder aan die wetenschap echter consequenties te verbinden. Beta onderzoekt momenteel de mogelijkheid om via een juridische procedure de overheid aan te zetten tot het treffen van overbruggingsmaatregelen.