Meer aandacht voor scholing

Total De Staart

In de nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven wordt onder meer een stevig accent gelegd op scholing en ontwikkeling van medewerkers in de branche. Het OOTW gaat onderzoeken hoe die afspraak tussen de cao-partijen inhoudelijk vorm kan krijgen.

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 december 2017 tot 31 december 2019. Scholing en ontwikkeling worden binnen de branche geïnitieerd door het OOTW. Het bestuur van OOTW gaat concrete afspraken maken over scholingsprogramma’s voor werknemers.

Waar niet aan wordt getornd op het gebied van scholing is één betaalde opleidingsdag (acht uur) per jaar, het beschikbaar stellen van een opleidingsvoucher per medewerker en de OOTW-premie van 0,3 procent. In de nieuwe cao is verder voorzien in een loonsverhoging (van de salaristabellen) van 2,5 procent per 1 januari 2018 en van 2 procent per 1 januari 2019.