'Meer voorraadkosten na afschaffen rode diesel'

Met ingang van volgend jaar wordt rode diesel afgeschaft. Volgens NOVE is dit nadelig voor de brandstoffensector, vanwege hogere voorraadkosten en het grotere debiteurenrisico.

Logistiek gezien heeft het wegvallen van rode diesel geen nadelen voor ‘de gemiddelde brandstoffenhandelaar’, zo oordeelt NOVE.

Veel geld kosten

Voor land- en tuinbouworganisaties heeft het afschaffen van deze diesel met een lager accijnstarief grote nadelen. Wanneer compensatiemaatregelen uitblijven, gaat dit land- en tuinbouwers veel geld kosten. Dit verwacht LTO, dat hiertegen in het geweer is gekomen. NOVE had naar eigen zeggen al eerder vastgesteld dat het afschaffen van de brandstof kostenverhogend is voor de agrarische sector.