Minder overvallen op pompstations

Het aantal overvallen op pompstations is over het eerste kwartaal van dit jaar met 13 procent gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. In cijfers werden er tijdens de eerste drie maanden van 2012 32 overvallen op pompstations gepleegd, tegenover 28 over het eerste kwartaal van 2013. Om het aantal verder terug te dringen gaat de overheid voor exploitanten van pompstations scans en trainingen ontwikkelen in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV.

   

De cijfers komen van de Landelijk Coördinatie Overvallen van het Openbaar Ministerie. De coördinator heeft de uitkomsten over de eerste kwartalen van 2012 en 2013 naast elkaar gelegd. Op onder meer slijterijen en tabakszaken steeg het aantal overvallen, op supermarkten daalde het aantal. In 2012 werden er in totaal 1.982 overvallen gepleegd in ons land. Over de eerste drie maanden van 2013 zien we dat het aantal overvallen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar is gedaald met 23 procent.