‘MKB’ers positief over 2015’

Het MKB is over het algemeen positief gestemd over 2015, aldus een bericht van ING. Volgens de bank verwacht een derde van de ondernemers dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar verbeteren. De helft denkt dat omzet en de financiële positie gelijk blijven. Een minderheid houdt volgens de bank rekening met een verslechtering van de onderneming. Deze verwachtingen vertalen zich echter vooralsnog niet in concrete investeringsplannen.

 

Ondernemers kenden in veel gevallen een lastig 2014, aldus ING in een eindejaarscommentaar. Bijna de helft van de ondernemers zag het ondernemingsklimaat de afgelopen 12 maanden niet verbeteren. Slechts 17 procent zag een vooruitgang, terwijl volgens 30 procent het ondernemingsklimaat verslechterde. Ook wat betreft de financiële positie van hun bedrijf, zagen ondernemers het afgelopen jaar eerder een verslechtering dan verbetering.

Positief

Voor het komend jaar zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd. De goede vooruitzichten komen van zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren. ‘Niet alleen de op export gerichte sectoren voorzien verbetering. Ook de op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals de horeca en de detailhandel verwachten de komende twaalf maanden betere omstandigheden’, aldus de bank.