Nederland: meer elektrische voertuigen

Nederland, Californië (VS) en Québec (Canada) hebben met elkaar de Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance) opgericht. Doel van het initiatief is om het aandeel van voertuigen die op elektriciteit rijden wereldwijd te vergroten. De drie grondleggers roepen andere landen en lagere overheden uit om zich bij de ZEV Alliance aan te sluiten.

Grootschalige introductie van elektrisch aangedreven voertuigen is volgens een bericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ‘noodzakelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren, klimaatverandering te beperken, de afhankelijkheid van olie te verminderen en CO2-arme economische groei mogelijk te maken’. Een brede internationale samenwerking versnelt de introductie en zorgt voor schaalvoordelen, aldus staatssecretaris Wilma Mansveld (foto).

Voorlopers

Nederland en Californië gelden als voorlopers op het terrein van elektrisch aangedreven voertuigen. In Nederland is inmiddels bijna 5 procent van alle nieuw aangeschafte auto’s een ZEV, in Californië is één op de zes nieuwe auto’s elektrisch. In Canada rijdt bijna de helft van alle ZEV’s rond in de staat Québec. Nederland en Californië werken sinds oktober 2013 samen op beleidsterreinen als Klimaat & Energie en als Duurzame Mobiliteit. Die samenwerking is de basis gebleken voor de huidige ZEV Alliance.

Grootste netwerk

Nederland heeft het grootste netwerk van oplaadstations voor elektrische voertuigen ter wereld. Nederland is ‘daarmee klaar voor het verder uitbouwen van het aandeel elektrische en andere CO2 neutrale voertuigen op de weg’, aldus het ministerie. Ons land werkt met de overheid van Californië aan innovatie, de uitwisseling van kennis en aan kansen voor het bedrijfsleven. Bedrijven als Tesla Motors, Zero Motocycles en Greenlots bedienen vanuit Nederland de Europese markt.