Nieuwe cao, onder voorbehoud

Delegaties van Bovag en Beta hebben met werknemersorganisaties een beginselakkoord bereikt over een nieuwe cao voor tankstations en autowasbedrijven. Wanneer de (hoofd)besturen van de werkgeversverenigingen instemmen met de overeenkomst, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in op 1 november 2013 met een looptijd van 24 maanden. Partijen hebben met elkaar afgesproken dat er opnieuw over de cao wordt onderhandeld, wanneer ‘de effecten van de verhoogde brandstofaccijns daartoe aanleiding geven’. De werkgevers hebben dat aangegeven in een verklaring, die direct na het beginselakkoord werd uitgebracht.

Brandstoffen BOVAG accijns BTW

De werkgevers noemen de cao waarover in principe een akkoord is bereikt een ‘evenwichtige’ arbeidsovereenkomst. Dat de afspraken gelden voor 24 maanden past ‘in deze turbulente tijden’. Bovag-onderhandelaar Maurice van Kleef meent dat een beginsel-cao voor een dergelijke termijn ‘rust geeft op het gebied van arbeidsvoorwaarden’ en bovendien ‘duidelijkheid geeft over de kosten’.

Afhankelijk

De cao kent over de eerste elf maanden geen structurele loonsverhoging. Het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft onveranderd. Per 1 oktober 2014 wordt er een structurele loonsverhoging doorgevoerd van 0,75 procent, 1 procent per 1 april 2015 en 0,25 procent per 1 mei 2015. Of die afspraken inderdaad gestand kunnen worden gedaan, is volgens de verklaring van de Bovag en Beta afhankelijk van de gevolgen van het accijnsbeleid op de rentabiliteit van de ondernemingen. Volgens Van Kleef is er in het principe-akkoord ‘rekening gehouden met de stijgende werkgeverslasten ten gevolge van de pensioenpremie verschuiving bij pensioenfonds PMT’. In 2009 is een deel van de cao Metaal en Techniek (Bovag) en de cao Tankstations (Beta) overgegaan in één cao voor tankstations en wasbedrijven. Het is destijds niet gelukt om alle cao artikelen te harmoniseren. De cao-partijen willen in de looptijd van de cao het harmonisatie traject evalueren. Partijen willen met elkaar ook bespreken welke mogelijkheden er zijn om een cao te krijgen zonder verschillen.

Pensioenfonds

De stijging van de werkgeverslasten per 1 januari 2014 is het gevolg van een verschuiving van pensioenpremies van werknemers naar werkgevers, naar aanleiding van afspraken in de cao voor metaal en techniek en bij pensioenfonds PMT, het fonds voor de bedrijfstak metaal en techniek. De cao voor tankstations en autowasbedrijven volgt de premieontwikkelingen bij PMT.