NOVE doet laatste poging rode diesel te redden

NOVE heeft de Eerste Kamer gevraagd niet akkoord te gaan met het afschaffen van rode dieselolie. De branchevereniging van oliehandelaren ziet dit als een laatste stap.

De Eerste Kamer is gevraagd om bij de behandeling van de Wet fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 de afschaffing van rode dieselolie tegen te houden. Volgens NOVE leidt het verbod op rode diesel een ‘enorme kostenverhoging’ voor veel landbouw- en loonbedrijven op, die veelal niet in staat zijn deze door te berekenen. Ook zou voor de loonbedrijven concurrentievervalsing met België ontstaan. NOVE zegt de noodzaak van gezonde overheidsfinanciën te begrijpen, maar wijst tegelijkertijd op het belang van een gezond mkb.