NPO: meer kilometers, maar minder brandstof

Consumenten in Nederland rijden bij elkaar ‘steeds meer kilometers’ in ‘steeds meer auto’s’. Die toenames hebben echter niet tot gevolg dat er ook meer brandstof wordt verkocht. De industrie, bijvoorbeeld, heeft de afgelopen vijf jaar vooral meer zuinige auto’s afgeleverd. Er wordt ook minder brandstof verkocht omdat de omvang van het beroepsgoederenvervoer en het bouwverkeer afneemt onder druk van de economische crisis. Ook het optrekken van accijnzen door de overheid draagt bij aan lagere brandstofverkopen.

   

Deze gegevens komen uit het Nationaal Petrol Onderzoek van Foodstep. Het bureau meldt op basis van het NPO dat een hogere accijns ‘ervoor zorgt’ dat er ‘een kleine 100 miljoen euro aan accijns meer naar het buitenland weglekt’. “Vooral stations in de grensstreek kennen daardoor een nog hogere druk op het aantal bezoeken, op liters en tabaksverkopen. Druk op de grensstreekstations werkt landelijk door.”

Het aantal stations neemt toe, geven de opstellers van het NPO aan. Vooral door een stijging van het aantal onbemande stations, plus 118 stations ten opzichte van een jaar eerder. (Het NPO bestrijkt de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013). “Meer stations met minder liters geeft het gevecht aan om de brandstofliters.”

Lokale ondernemers

Foodstep signaleert dat exploitanten van bemande stations worden geconfronteerd met een ‘licht verlies’ in het aantal bezoekers per station. Bezoekers besteden daarnaast ‘iets meer’ in de shop dan voorheen. “Deze relatief gunstige ontwikkeling in combinatie met initiatieven van lokale ondernemers bieden buurtstations mogelijkheden om een grote rol in de buurt te spelen.” Foodstep meent dat de functie van het buurtstation kan evolueren van ‘benzineverkoper’ naar buurtspeciaalzaak.