OG en BP Kerkhof ageren tegen waterstofkritiek gemeente Den Haag

Waterstof

Waterstofvoorvechters OrangeGas (OG) en de Haagse tankstationondernemer Jan Paul Kerkhof ageren tegen het standpunt van de gemeente Den Haag dat waterstof niet ‘groen’ genoeg is. Hierdoor zou in de hofstad het rijden met waterstoftaxi’s níet en het gebruik van stroom wél worden gestimuleerd.

Volgens OG heeft de gemeente Den Haag een taxi-aanbesteding gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat waterstof niet ‘groen’ genoeg is. Het rijden met taxi’s die rijden op waterstof wordt hierdoor niet gestimuleerd. Het rijden op (grijze) stroom is volgens de gemeente wel duurzaam. Dit tot ergernis van BP Kerkhof en OG die sinds maart 2020 aan de Binckhorstlaan in Den Haag een waterstofstation hebben. “De gemeente komt met het argument dat er niet voldoende groene waterstof zou zijn”, zegt tankstationondernemer Jan Paul Kerkhof. “Maar wij leveren hier gewoon honderd procent groene waterstof waar we de taxi’s mee kunnen bedienen. Sterker nog: dit doen we de afgelopen twee jaar ook al. Daarbij slaat het kant noch wal dat grijze stroom dan wél duurzaam is. Dat dit schoon en beginnend product, wat nog alle steun kan gebruiken, op deze manier de kop wordt ingedrukt kan ik niet bevatten. Andere gemeenten stimuleren wel waterstofvoertuigen en de komst van tankstations.”

Geweerd
Volgens Joyce van Os de Man, directeur OG Benelux, worden niet alleen waterstof, maar steeds vaker ook biobrandstoffen geweerd uit aanbestedingen. “Dit komt omdat er in Nederland tank-to-wheel gemeten wordt, in plaats van well-to-wheel - de hele keten. Waterstof is zero-emissie én als het uit groene bronnen wordt opgewekt, is het in de keten ook schoon. Zo beschikken we over een groen waterstofproject in Oosterwolde waar door middel van een groot zonnepanelenveld met het teveel aan groene stroom, groene waterstof wordt geproduceerd. We moeten er naar mijns inziens voor waken dat we geen stekker-elektrisch oogkleppenbeleid krijgen door een hele sterke lobby. We hebben alle schone brandstoffen keihard nodig om onze duurzaamheidsdoelstellingen zo snel mogelijk te halen.”

Oproep
BP Kerkhof en OG doen een oproep dat er in (taxi) aanbestedingen niet moet worden gestuurd op één techniek. Op basis van duurzaamheid en uitstoot dient de markt vrijgelaten te worden om met een brandstof/energiedrager naar keuze in te schrijven op de aanbesteding, zo stellen ze in een gezamenlijk schrijven. Reden voor BP Kerkhof en OG om vervolgstappen te ondernemen omdat er volgens hen geen goede reden is om waterstof te weren uit de aanbesteding.

Zero-emissie
Net zoals stekker-elektrisch is waterstof een zero-emissie brandstof. De auto’s tanken waterstof die in het voertuig door een brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie. Het enige wat het voertuig uitstoot is water. In Nederland rijden er momenteel 70 waterstoftaxi’s. Voordelen van het rijden op waterstof ten opzichte van elektrisch zijn onder meer een grote actieradius, snel tanken en het niet hoeven realiseren van eigen laadpleinen. BP Kerkhof is al 93 jaar als tankstation gevestigd in Den Haag. Eigenaar Jan Paul Kerkhof geldt als koploper in het aanbieden van duurzame brandstoffen. Zo biedt het tankstation aan de Binckhorstlaan in samenwerking met OG onder meer Bio-CNG, snelladers en waterstof.