Omzetdaling is zich aan het versnellen

Het tempo waarin de omzetten van tankstations in de grensregio’s kelderen lijkt zich te versnellen. Uit de tweede omzetpeiling na de invoering van de jongste accijnsverhogingen blijkt dat er nog meer automobilisten de grens oversteken om te tanken dan in januari. Nederlandse tankstations langs de grens met België en Duitsland verkochten in februari 39 procent minder diesel en 42 procent minder LPG dan in februari 2013. In januari bedroeg de daling bij diesel 24 procent en bij LPG 27 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van brancheorganisaties Bovag en Nove.

prisbord 1

In heel Nederland werd in februari 84 miljoen liter minder benzine, diesel en LPG getankt dan in februari 2013. Dat betekent voor februari zo’n 42,8 miljoen euro minder aan accijnsinkomsten voor de schatkist dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus de beide organisaties. De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens die na een oproep van Bovag en Nove zijn ingestuurd door 469 tankstations uit het hele land. De omzetdalingen van 39 procent (diesel) en 42 procent (LPG) zijn gemeten door stations op vijf kilometer op minder van de grens. Omzetdalingen laten zich ook voelen tot maximaal twintig kilometer van de grens. Hier gaat het om omzetverliezen van respectievelijk 16 en 27 procent. (Omzetdaling over heel Nederland voor diesel: 9,9 procent en voor LPG: 22,2 procent.)

Tabak

Dat consumenten behalve een volle tank ook tabak kopen over de grens, de accijnzen op tabakswaar zijn per 1 januari 2014 eveneens verhoogd, blijkt ook uit de cijfers die voor deze branche zijn verzameld. Stations zagen de omzet in tabak dalen met 22,0 procent (tot vijf kilometer van de grens) en met 18,1 procent (tot twintig kilometer).

Ingrijpen

 

Algemeen directeur Koos Burgman van Bovag heeft het in een verklaring over ‘domme maatregelen’. Burgman veegt ook de vloer aan met politici van regeringspartijen VVD en PVDA. “Onze cijfers weerspreken de aanname van veel politici dat het grenseffect zal wegebben. Met name vertegenwoordigers van de coalitiepartijen bagatelliseren de effecten en voorspellen dat het grensoverschrijdend tanken sterk zal verminderen. Het tegendeel blijkt waar. De afzetdaling van de grensstations wordt alleen maar erger. Er moet nu ingegrepen worden. Elke dag die Den Haag afwacht, kost banen, kost omzet en kost de schatkist geld. De begrote meeropbrengsten van de accijnsverhoging worden bij lange niet gehaald zo. Sterker nog, we hebben te maken met een daling van de rijksinkomsten door deze domme maatregelen.”