Ondernemers noemen gemeente onbetrouwbaar

Vier tankstationondernemers vinden dat de gemeente Haarlemmermeer zich niet aan haar afspraken houdt. Zij voelen zich buiten spel gezet, zo laten de zij de gemeenteraad weten.

Brandstoffen accijns BTW-300x200

Ondernemer Sjef Maessen, die het woord voert namens zijn collega’s Kok, Kulk en Kromhout, stelt dat met de gemeente in 1999 afspraken zijn gemaakt. Deze zouden in 2008 zijn verlengd tot 2018, zo meldt het Haarlems Dagblad. Kern van de overeenkomst is dat er geen nieuwe tankstations bij zouden komen en dat de bestaande stations zoveel mogelijk uit de bebouwde kom worden verplaatst. Toen de vier hoorden van de mogelijke komst van een nieuw tankstation, dat zich vooral zou richten op de verkoop van groene brandstoffen, schreven zij het college van B & W in december vorig jaar een brief. Daarop hebben ze nog altijd geen reactie gehad. Inmiddels hebben de vier ondernemers de Nationale Ombudsman ingeschakeld.