Onderscheiding voor Lekkerland

Groothandel Lekkerland Nederland mag zich laten zien met de ‘Lean and Green Star’. Met de ster kan het bedrijf zich presenteren als onderneming met aandacht voor duurzaam transport. Lekkerland is er volgens een eigen bericht in geslaagd om de uitstoot van kooldioxide door het wagenpark met een kwart (in verhouding tot het geleverde volume) te verminderen. 

 

‘Lean and Green’ is een milieuprogramma dat is ontwikkeld door de overheid en het bedrijfsleven. Lekkerland kreeg eerder al de ‘Lean and Green Award’ toegekend. Om voor de ‘Star’ in aanmerking te komen, trof het verschillende maatregelen. Zo is onder andere het brandstofverbruik afgenomen door de toepassing van dual fuel bijmenging en door het gebruik van efficiënte koelmotoren. En het wagenpark is zo uitgerust dat producten die onder verschillende temperaturen moeten worden vervoerd, gecombineerd kunnen worden afgeleverd. Bovendien geeft apparatuur in de cabine de chauffeur permanent actuele informatie over de meest effectieve route naar de klant.