Onderzoek eigen laadpalen op station

Een aantal exploitanten van tankstations onderzoekt momenteel de mogelijkheid om op de stations voor eigen rekening laadpalen te installeren. De bedrijven willen met de installatie van laadpalen aantrekkelijk worden voor ook automobilisten met elektrische voertuigen. Het bedrijf Allego uit Arnhem is bij het onderzoek betrokken.

Allego is gespecialiseerd in het realiseren en beheren van toekomstvaste, reguliere en snellaadpalen voor elektrisch vervoer. Volgens Ruben Brandwagt, manager marketing & product development bij Allego, zijn naast een inventarisatie van onder meer de technische gevolgen van een mogelijke plaatsing ook andere factoren van belang voor een succesvolle aanbieding van een (snel)laadpunt. “Het laadproces neemt een bepaalde tijd in beslag. Belangrijk is om ook mee te wegen of tankondernemers faciliteiten kunnen bieden om de wachttijd op het station op een voor de consument zo zinvol mogelijke manier te gebruiken.”