'Op termijn minder auto's'

Bijna twintig procent van de Nederlanders verwacht over 10 jaar geen auto meer te hebben. Dit staat gelijk aan 1,6 miljoen auto’s. Deze groep consumenten denkt te kiezen voor andere manieren van reizen, zoals elektrische fietsen, deelauto’s of openbaar vervoer of thuis te werken. Dat is een uitkomst van een vervoersonderzoek van de organisatie Natuur & Milieu in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een aantal bedrijven, aldus een bericht in de krant Metro.

 

Op dit moment rijden er ruim 8 miljoen personenauto’s in Nederland. Als de voornemens waargemaakt worden, rijden er over tien jaar weer net zoveel wagens als in het jaar 2000, toen er zo’n 6,4 miljoen voertuigen waren. Directeur Olof van der Gaag van Natuur & Milieu zegt blij te zijn met de uitkomst. “Met 1,6 miljoen minder auto’s op de weg zijn niet alleen de files opgelost, maar is ook de lucht schoner en zijn de straten veiliger. Driemaal winst dus.” Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover flexreizen. Een kwart van alle Nederlanders zou de auto wel vaker willen laten staan. Tegelijkertijd reist 64 procent het liefst met de auto en is eigen autobezit voor 70 procent van de Nederlanders vanzelfsprekend.

Aansluittijden

Voor veel reizigers vormen de aansluittijden en opstappunten van het openbaar vervoer nu nog een belemmering. Bijna de helft zegt vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer als dat beter geregeld zou worden. Ongeveer een derde van de Nederlanders verwacht over 5 jaar vaker thuis of op andere plekken buiten kantoor te werken. En een kwart van de reizigers denkt dan vaker buiten de spits te reizen.