Oproep Achterhoek: wijzig accijnsbeleid

De druk op het kabinet om het huidige accijnsbeleid op brandstoffen te herzien wordt verder opgevoerd. Volgens een bericht van de NOS werken ondernemersorganisaties en een aantal burgemeesters uit de Achterhoek aan een brief aan de ministers Kamp (Economische Zaken) en Dijsselbloem (Financiën). Met de brief worden de bewindslieden opgeroepen om de recente accijnsverhogingen terug te draaien.

 

Dat zou nodig zijn, om ‘ondernemers in de grensstreek weer toekomstperspectief te kunnen bieden’. De NOS meldt dat ze in het bezit is van een concept van de brief.

Omzetdata

De afzenders geven aan dat niet alleen pomphouders worden geraakt door de verhogingen. Ook andere ondernemers worden door de gevolgen van het accijnsbeleid geraakt. Consumenten die over de grens tanken, slaan daar en passant ook de dagelijkse boodschappen in. Belangenverenigingen van tankstationondernemers hebben zich de afgelopen dagen gezet aan het verzamelen van omzetdata van ondernemers in de grensstreek. Naar verwachting worden die op zeer korte termijn gepubliceerd.

Drenthe

De fracties in de Provinciale Staten van Drenthe schaarden zich vorige maand unaniem achter een motie van het CDA. De Christendemocraten stellen in de motie vast dat de verhoging van de accijnzen heeft geleid tot lagere verkopen van onder meer brandstoffen in Nederland en tot hogere omzetten in Duitsland en Belgie. Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om een raming te maken van de verliezen die de Drentse economie ondervindt als gevolg van de accijnsverhoging. Hiernaast worden GS in de motie gevraagd om de regering te verzoeken om snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging forse negatieve effecten heeft op de grensregio's.