Over twee weken nieuw BTW-tarief

Per 1 oktober wordt het BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. Onder andere brandstoffen worden duurder.

De verhoging van het BTW-tarief is onderdeel van het Lenteakkoord, dat dit voorjaar door VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie is gesloten.

Brandstoffen

De PvdA toonde zich tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen een fel tegenstander van het akkoord en voerde hiervoor ook alternatieven aan. Nu de PvdA met de VVD aan het formeren is, valt het echter niet te verwachten dat de verhoging van het BTW-tarief van tafel wordt geveegd. Het gaat immers om 1 oktober a.s. al in. Voor tankstations betekent dit hogere prijzen - BTW bovenop meer accijns - voor brandstoffen en tabak, wat vooral voor locaties in de grensstreek een bedreiging vormt.