Planten houden koolstof niet lang vast

anwb_w760

In Nederland levert vegetatie slechts een beperkte bijdrage aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer.

Volgens het CBS en de Wageningen Universiteit trekken planten weliswaar koolstof uit de atmosfeer, maar houden het slechts gedeeltelijk langdurig vast. De groei van Nederlandse planten onttrekt jaarlijks 34,6 megaton CO2 aan de atmosfeer, constateert het CBS, maar 3,6 megaton daarvan wordt langdurig vastgelegd in grotendeels bossen. Hoewel landbouw jaarlijks veel CO2 aan de lucht onttrekt, komt een groot deel daarvan al snel weer vrij. Door de ontwatering van veengronden, waarbij jaarlijks 7 megaton CO2 vrij komt, wordt de CO2-opslag van het bos momenteel teniet gedaan. De meeste koolstof wordt vastgelegd in provincies met relatief veel bos, constateren het CBS en de Wageningen Universiteit in een experimentele studie. Provincies met veel akkerland en weinig bos leggen het minste vast. e koolstof die de planten opnemen, veronderstellen de onderzoekers, komt na consumptie al snel weer vrij (foto ANWB).