Pomphouders naar Diepenheim

Het kabinet komt vandaag bijeen op het landgoed Nijenhuis (foto) in Diepenheim, Overijssel. De dag wordt gevuld aan bespiegelingen over de begroting voor het volgend jaar. De bewindslieden kunnen bezoek verwachten van verschillende pomphouders uit de grensstreek. De ondernemers vragen opnieuw aandacht voor hun benarde situatie als gevolg van het accijnsbeleid op brandstoffen.

 

Pomphouders stellen zich op bij het gebouw waar het kabinet bijeen komt. De demonstratie geldt als een ondersteuning van de oproep aan het kabinet om met een afdoende compensatieregeling te komen voor pomphouders die als gevolg van het accijnsbeleid aantoonbaar in de problemen zijn gekomen. En als een ondersteuning van de oproep om af te zien van de automatische jaarlijkse verhoging van de accijns op brandstof, steeds per 1 januari. BOVAG en Beta ageren al langer tegen de automatische periodieke verhoging van de accijns op brandstof. ANWB vroeg vorig najaar aan het kabinet eveneens om ‘voor deze keer’ af te zien van de automatische prijsindexering. Die is ooit ingesteld om de tarieven voor brandstoffen gelijk op te laten lopen met de algehele prijsstijging. Na jaren van tegenvallers lijkt er momenteel uitzicht te zijn op een structureel economisch herstel van de Nederlandse economie.