Pomphouders verliezen kort geding

Pomphouders hebben het kort geding over de accijnsverhoging op LPG en diesel verloren. De Nederlandse Staat hoeft hen geen voorlopige schadevergoeding te betalen. Dat is het oordeel van de rechter. “Alhoewel aannemelijk is dat de accijnsverhoging heeft bijgedragen aan de slechte bedrijfsresultaten van de pomphouders, staat volgens het oordeel van de rechter niet vast in welke mate dat het geval is”, staat er in de uitspraak. De rechter geeft daarmee aan, dat een direct verband tussen de accijnsverhoging en de problemen van grenspomphouders naar haar oordeel onvoldoende duidelijk is.

Het kort geding tegen het ministerie van Financiën was aangespannen door twee pompstationhouders uit de grensstreek en de stichting Accijnsclaim Pomphouders. De stichting bestaat uit de BOVAG, BETA en een groep van honderd onafhankelijke grenspomphouders.

Rode cijfers

De rechter vindt dat de eis van de ondernemers ‘te ruim en algemeen’ geformuleerd is. Een rechter kan bij een kort geding alleen een geldvordering toewijzen, als het vrijwel zeker is dat die ook in de bodemprocedure wordt toegewezen. ‘Zelfs als ervan uit zou worden gegaan dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld, staat alles behalve vast of en zo ja voor welk bedrag de bodemrechter de vorderingen zal toewijzen. Daarom kan de vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld in dit kort geding onbesproken blijven’.

De rechter benadrukt dat de pomphouders ook al in 2013 te maken hadden met teruglopende omzetten, terwijl de accijnzen toen nog niet waren verhoogd. De resultaten waren in dat jaar ‘al zodanig dat er niet veel meer nodig was om in de rode cijfers te belanden’.