Principeakkoord betalingsverkeer

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de banken en toonbankinstellingen over tariefgaranties en over kortingen. Met toonbankinstellingen worden bedrijven bedoeld die actief zijn in de detailhandel, de horeca en in de brandstofbranche. Bijzonderheden van het beginselakkoord zijn niet bekend gemaakt.

 

Het principeakkoord dat is bereikt wordt momenteel besproken met de achterban van de verschillende partijen. Met het nieuwe akkoord moeten betalingen in Nederland min of meer geruisloos worden ingepast in de overgang naar Europees betalingsverkeer. Met het akkoord moeten ook storingen in het transacties worden voorkomen. Bedoeling is dat de hoofdlijnen van de overeenkomst voor 1 maart 2014 worden uitgewerkt in een nieuwe ‘Nadere Overeenkomst’ bij het Convenant Betalingsverkeer uit 2005.