Producent maakt benzine uit... lucht!

De Engelse kranten staan er vol van: het bedrijf Air Fuel Synthesis beweert benzine uit schone lucht te kunnen maken. Binnen anderhalf tot twee jaar verwacht het de productie te kunnen starten.

Het bedrijf legt zijn geheime procédé niet zomaar open en bloot op tafel.

Benzine

Maar een tipje van de sluier wil het wel oplichten. “Olie bestaat eigenlijk uit koolstof en waterstof. Koolstof bevindt zich in de lucht in de vorm van koolstofdioxide en waterstof vinden we in water,” zo schrijven de onderzoekers van Air Fuel Synthesis op de website Sciantas.nl. “Air Fuel Synthesis is het proces waarbij we koolstofdioxide en waterstof in water omzetten in een duurzame brandstof.” Zij halen dus CO2 uit lucht en waterstof uit water, en produceren daar benzine uit.