Proef flexibel elektrisch laden

Beeld elektrisch laden kleur_MTc-ANWB pas

In Amsterdam wordt een proef gehouden met het flexibel laden van elektrische auto’s. De auto’s worden op meer vermogen geladen als andere stroomgebruikers minder elektriciteit vragen en de vraag naar stroom dus klein is. Elektrische voertuigen worden juist op minder vermogen geladen als er minder energie beschikbaar is.

Het blijven volgen van oplaaddata zorgt ervoor dat ladende auto’s ook tijdens de proef altijd vol genoeg zijn voor de volgende rit. De proef begint met 200 laadpunten in verschillende stadsdelen. Volgens een bericht op NederlandElektrisch.nl doen er zo’n 1.000 tot 1.500 voertuigen aan de test mee.

Vraag en aanbod

Flexibel laden legt volgens de site de basis voor het afstemmen van de vraag van de elektrische rijder en het aanbod van duurzame energie. ‘Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, kan er bij het laadproces rekening worden gehouden met dynamisch variërende stroomprijzen en met het lokale aanbod van duurzame energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen’. Dat zou moeten leiden tot een potentiële kostenverlaging voor elektrische rijders, netbeheerders en energieleveranciers.

De resultaten van de proef worden onder meer verzameld in het Living Lab Smart Charging, een samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen, overheden, netbeheerders en marktpartijen waarin de mogelijkheden van slim laden worden onderzocht.